KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

BD Center Sp. z o.o. - firmy informatyczne (it) - Firmy

BD Center Sp. z o.o.

Dane firmy:
ul. Broniewskiego 1
35-222 Rzeszów
woj. podkarpackie
telefon: +48 17 855 20 29
nip: 517-035-88-78
e-mail:

BD Center Sp. z o.o. jest profesjonalną i dynamicznie rozwijającą się firmą, która funkcjonuje na rynku od 2001 roku. Działając na rzecz komercjalizacji oraz transferu wiedzy i technologii ze świata nauki do świata biznesu, BD Center specjalizuje się w realizacji badań marketingowych i społecznych, badaniach ewaluacyjnych, szkoleniach, działaniach na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju przedsiębiorczości oraz świadczenia usług na rzecz instytucji otoczenia biznesu. W ramach swojej działalności firma realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu polityki społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości. Firma świadczy także pełen zakres usług analitycznych i konsultacyjnych dla świata biznesu, a także dla jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Zespół merytoryczno-administracyjny tworzą specjaliści z zakresu socjologii, ekonomii, doradztwa biznesowego, doradztwa personalnego i zawodowego, psychologii oraz certyfikowani trenerzy. Wysoki stopień profesjonalizmu oraz szerokie zaplecze intelektualne i eksperckie to podstawy trwałych i pozytywnych relacji firmy z klientami.

 
BD Center ze względu na swoje doświadczenie i pozycję na rynku specjalizuje się przede wszystkim w realizacji badań. Przedsiębiorstwom, które stoją przed podjęciem ważnych decyzji rynkowych, firma oferuje możliwość realizacji badań marketingowych. Uzyskane w ich wyniku informacje przyczyniają się do właściwego doboru działań związanych z rozwojem działalności, opracowaniem strategii zarządzania firmą oraz ograniczeniem ryzyka będącego wynikiem podjęcia nietrafionych decyzji, co z kolei przekłada się na optymalizację kosztów ponoszonych na rozwój przedsiębiorstw. Specyfika realizowanych badań zależy od potrzeb klienta – każdy dylemat związany z funkcjonowaniem firmy rozpatrywany jest indywidualnie. W związku z tym, również techniki i narzędzia badawcze są dostosowywane do konkretnych zagadnień badawczych oraz problemów wymagających rozwiązania. Jako uzupełnienie procesu badawczego – w ramach swojej działalności firma oferuje także szereg usług z zakresu tworzenia koncepcji i strategii marketingowej dla swoich Klientów. Dodatkowo BD Center realizuje badania społeczne, które stanowią ważny element społeczeństwa obywatelskiego i współczesnej kultury, a także służą opisowi i diagnozie różnorodnych procesów i obszarów życia publicznego. Dostarczając rzetelną oraz obiektywną informację na temat wybranych problemów życia społecznego, podnoszony jest poziom wiedzy o postawach i opiniach społeczeństwa, który również staje się ważnym głosem w publicznych debatach oraz przyczynia się do ich rozpoczęcia.


BD Center jest jednostką wyspecjalizowaną w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektów. Głównym celem takich działań jest dostarczenie obiektywnych informacji ilustrujących postęp i efekty prac projektowych. Stała kontrola postępu prac i poziomu ich zaawansowania, pozwala zainteresowanym zdobyć niezbędną wiedzę i informacje umożliwiające podjęcie w razie konieczności działań korygujących.


Dbając o sukcesywny rozwój zasobów ludzkich adekwatny do zmieniających się uwarunkowań rynku pracy pod kątem społecznym, ekonomicznym i technologicznym, BD Center oferuje programy szkoleń opracowane przez doświadczoną kadrę trenerską, zgodnie ze standardami wyznaczanymi przez uznane instytucje prowadzące działalność oświatową. Uzupełnieniem oferty szkoleniowej są usługi z zakresu doradztwa personalnego. Kompleksowość działań firmy polega nie tylko na odpowiednim doborze wykwalifikowanych specjalistów ale także na analizie kompetencji pracowników oraz badaniu potrzeb szkoleniowych.


BD Center charakteryzuje się wysokim stopniem kreatywności oraz podejmuje nowe inicjatywy dotyczące innowacyjnych rozwiązań zarówno z obszaru rozwoju przedsiębiorczości, jak i rynku pracy. Odzwierciedleniem tego jest realizacja projektów innowacyjnych o zasięgu krajowym oraz regionalnym.

Szczegółowe informacje dotyczące usług oferowanych przez BD Center Sp. z o. o. dostępne są w siedzibie spółki: ul. Broniewskiego 1, Rzeszów oraz na stronie internetowej www.bdcenter.pl.
 

Podobne firmy
Powrót do wizytówek
Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013